Wanneer ben je verplicht om een elektriciteitskeuring te laten uitvoeren?

 

De elektrische keuring is verplicht in elke woning. Elke elektrische installatie moet verplicht door een erkend controle organisme gekeurd worden volgens de AREI-normen. Een keuring dient te gebeuren bij de ingebruikname, wijziging, verzwaring of uitbreiding van je elektrische installatie. De elektrische installatie moet elke 25 jaar opnieuw gekeurd worden. Bij een negatief keuringsverslag, dien je de installatie te laten herkeuren.

Specificaties

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke:

  • ingebruikstelling
  • wijziging
  • verzwaring
  • of uitbreiding.

Nadien moet je de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren.

Bij de verkoop van de woning moet je een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet je de installatie laten keuren.

Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring.

Meer weten?

Contacteer ons

Vorige post
Volgende post