Waarop letten bij de aankoop van een batterijsysteem?

Thuisbatterijen zijn enorm interessant voor mensen én bedrijven met zonnepanelen: met een thuisbatterij kun je de opgewekte zonnestroom die je niet meteen gebruikt, opslaan. Zonder thuisbatterij wordt de niet-gebruikte stroom op het net geïnjecteerd: jij kunt de stroom dus niet gebruiken.

Met een thuisbatterij kan je met andere woorden de stroom die je niet meteen verbruikt, opslaan en op een later moment of op een minder zonnige dag gebruiken. 

Waarop letten bij de aankoop van een thuisbatterij?

De omvormer

De omvormer is van cruciaal belang omdat deze het gedrag en dus ook het rendement van de batterij bepaalt. Via de meterkast waakt de omvormer erover dat de elektriciteit die je zonnepanelen produceren of die opgeslagen wordt in je thuisbatterij beschikbaar is in je woning. Maar de omvormer zorgt er ook voor dat het productieoverschot van je zonnepanelen of de stroom van het netwerk in de batterij wordt opgeslagen.

De capaciteit

Je toekomstige thuisaccu moet goed gedimensioneerd zijn wat de capaciteit betreft. En die capaciteit hangt voornamelijk af van je elektriciteitsverbruik en de grootte van je (huidige of toekomstige) zonnepaneleninstallatie. Praat erover met je installateur. Door je batterij tegelijkertijd met je zonnepanelen te installeren, houd je uiteraard meteen rekening met al deze aspecten. Wat niet wegneemt dat je ook achteraf nog altijd voor een batterij kan gaan.

Door de juiste grootte te kiezen, vermijd je dat je batterij onvoldoende opslagcapaciteit heeft in verhouding tot je productiecapaciteit. De thuisbatterijen van vandaag gaan van 3 tot 14 kWh. Je behaalt de beste resultaten door de productie, het verbruik en de opslag van elektriciteit perfect op elkaar af te stemmen.

Het rendement

Het rendement wordt op 95% geschat voor de beste lithium-ion batterij op de markt tegenover 70% voor de minst performante. Een ondoordachte keuze kan dus een verlies van 30% van de opgeslagen energie betekenen.

Aankoop van een thuisbatterij

Voor de aankoop van een thuisbatterij ga je natuurlijk niet over één nacht ijs: je wilt de beste thuisbatterij, zodat jij en je gezin er ten volle van kunnen genieten. Wel, dat kan ! Je geniet naast de bestaande voordelen namelijk van een premie voor thuisbatterijen*, waardoor het voor jou nog voordeliger wordt om een batterij te installeren. Meer informatie over de premie, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je de premie kunt aanvragen, vind je hier.

Deze premie is combineerbaar met de compensatiepremie voor zonnepanelen, wat een nog groter fiscaal voordeel oplevert.

* De premie voor thuisbatterijen geldt alleen voor (natuurlijke) personen en niet voor organisaties of vennootschappen.

Contacteer ons voor meer informatie en professioneel advies

Vorige post
Volgende post