Wist je dat… een omvormer die uitvalt één van de meest voorkomende problemen is voor eigenaars van een zonnepaneleninstallatie?

Elke omvormer heeft een ingebouwd mechanisme dat ervoor zorgt dat hij zich automatisch loskoppelt van het net wanneer hij detecteert dat de zogenaamde ‘netparameters’ niet meer in orde zijn.

Het gaat hierbij vooral om de spanning en de frequentie op het net. Normaal gesproken ligt de netfrequentie in Europa op 50 Hertz, en de netspanning op het laagspanningsnet rond de 230 Volt.

De limietwaarden waarbij de omvormer zich van het net moet loskoppelen, zijn wettelijk bepaald en zijn voor ieder land anders. Voor België zijn deze normen gedefinieerd in de C10/C11 norm.

De werking van een omvormer 

Een omvormer die vermogen in het net injecteert, drijft altijd de spanning op het net een beetje op, net zoals een verbruikstoestel (bijvoorbeeld een wasmachine) dat vermogen afneemt, de spanning een beetje doet dalen. Het komt wel eens voor dat omvormers op zonnige momenten veel vermogen willen injecteren, terwijl er op dat moment weinig wordt afgenomen. Wanneer het elektriciteitsnet op dat moment het vermogen niet goed kan afvoeren, leidt dat tot een steeds verder oplopende spanning. De spanning kan zelfs zo hoog oplopen, dat de limietwaarde wordt bereikt waardoor de omvormer zich automatisch van het net scheidt.

Dit probleem doet zich vooral voor bij pieken, zonnige periodes, frisser of winderig weer, wanneer de omvormers in de buurt massaal vermogen op het net injecteren die ervoor zorgen dat de netspanning aan straatzijde stijgt.

De omvormers kunnen enkel energie kwijt als de netspanning lager is dan de omvormer spanning. Als er stelselmatig meer PV-installaties bijkomen, kan dit probleem steeds erger worden.

Als de omvormer te vaak uit en aan gaat, heeft dit een impact op de opbrengst én de levensduur van de omvormer.

Oplossingen bij uitvallen van omvormers 

1. Landinstellingen

Controleer eerst of je met de correcte landinstellingen werkt. Incorrecte landinstellingen zijn vaak de oorzaak van deze foutmelding.

2. Spanningsverliezen van het AC-traject controleren 

Het is belangrijk dat het net voldoende transportcapaciteit heeft om het aangeboden vermogen te kunnen afvoeren. Dat betekent dat de kabels die van de omvormer naar de meterkast lopen, dik genoeg moeten zijn.

De benodigde dikte hangt af van de lengte van de kabels: als een omvormer ver weg hangt van de meterkast, dan moet er voor een dikkere kabel worden gekozen.

De maximale spanningsval van de binneninstallatie (tussen omvormer en facturatieteller van de netbeheerder) mag maximaal 1% bedragen en nog eens 1% over de aansluitkabel (tussen facturatieteller en het aansluitpunt).

Controleer de spanningsverliezen van het AC-traject via de website van Fluvius

3. Veranderen van fase

Het kan wel eens gebeuren dat in een woonwijk toevallig meerdere zonnestroominstallaties allemaal op dezelfde fase invoeren. Dit kan ertoe leiden dat de spanning op die fase hoger is dan op de andere twee. Indien mogelijk kunt u de omvormer op een andere fase laten invoeren om problemen te voorkomen.

Tip: als je een 3 fase (380V) net heeft en u heeft de mogelijkheid om een iets duurdere 3-fasige omvormer te kopen moet men dit zeker doen.

4. Controle/aanpassen van de Netbewakingsparameters

Netbewakingsparameters behoren tot de parameters die door de landinstellingen worden gewijzigd. In België zijn de vereiste netbewakingsparameters voor alle installaties gelijk. Deze staan gedefinieerd in de C10/C11 norm.

Er zijn in het verleden enkele wijzigingen doorgevoerd in beide normen, welke onderaan kort besproken worden.

  • In België werden er twee spanningslimieten ingevoerd vanaf juli 2011
  • Ook in België werd er in 2012 een grenswaarde met betrekking tot de netfrequentie ingevoerd

Omvormers van na 2012 staan standaard ingesteld op de maximale waarde. Voor de oudere omvormers kunnen de netparameters aangepast worden volgens de C10/C11 norm:

  • Op 264,5V netspanning moeten automatische scheidingssystemen (zoals in PV omvormers) zich onmiddellijk afkoppelen van het net.
  • Indien de gemiddelde maximale netspanning, gemeten over 10 minuten, meer dan 253,0 V bedraagt, moet er eveneens afgekoppeld worden. 

Neem contact op met de netbeheerder 

Is het probleem van de uitvallende omvormer na toepassing van bovenstaande checklist nog steeds niet opgelost en voldoet jouw installatie aan de door de netbeheerder voorgeschreven technische regels? Dan neem je best contact op met de netbeheerder.

Deze kan de spanning op de transformator van de straatcabine eventueel iets lager instellen, zodat de spanning bij de laatste verbruiker op het net alsnog binnen de tolerantie valt.

Een andere mogelijkheid is dat de netbeheerder kan voorzien in een versterking van het distributienet. Dit uiteraard op voorwaarde dat dit technisch, economisch en sociaal verantwoord is. Deze optie kan als een oplossing op de middellange termijn gezien worden.

Klacht indienen? 

Indien jouw omvormer op regelmatige basis uitvalt, kan je schriftelijk een klacht indienen bij Fluvius. Deze zal een onderzoek instellen.

Let wel: indien uit dit onderzoek blijkt dat jouw installatie afwijkt van de technische voorschriften van de netbeheerder of het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit kunnen de kosten voor de metingen aan jou aangerekend worden.

Heb je nog vragen over je zonnepaneleninstallatie of omvormer? 

Neem contact op met CDES Services

Vorige post
Volgende post